DAX Ardelia


DAX Ardelia
urodzony 05.06.2010r.

Rodowód
V1